Presentationsmaterial

Här hittar du en affisch att sätta upp på anslagstavlan, en powerpointmall med färdiga sidor som presenterar Akavia och en tom mall för egna presentationer. Det finns också en wordmall och bakgrundsbilder till digitala möten och en presentation om våra karriärtjänster.

Officiell presentation

Akavia har en officiell powerpoint-presentation som berättar om vår mission, organisation och våra medlemmar. Det finns också en presentation om våra medlemsförmåner. Ladda ner och använd gärna dessa vid medlemsmöten eller externa möten där du vill berätta om förbundet.

Här finns också en affisch (pdf) att skriva ut och sätta upp på till exempel en anslagstavla. Den finns både på svenska och på engelska.

Ladda ner Akavia PPTMedlemsförmåner PPTLadda ner tom presentation med bilder PPTLadda ner Affisch "Akavia för dig"Download "Akavia for you"

Bakgrundsbild till digitala möten

Vid digitala möten är det trevligt med en professionell bakgrundsbild. När du representerar Akavia vill vi gärna att du använder vår bakgrundsbild. Bilden fungerar för både Teams, Zoom och Google Hangout.  

(Om du har problem att spara bilen, högerklicka på länken och tryck "Spara länk som".)

Ladda ner Akavias bakgrundsbildLadda ner bakgrundsbild för Akaviaförening (Ljus)Ladda ner bakgrundsbild för Akaviaförening (Mörk)

Akavias karriärtjänster

Här finns en powerpointpresentation som visar våra karriärtjänster.

Ladda ner Karriärtjänster PPT

Wordmall

Här är ett tomt worddokument med rätt format och logotyp.

Ladda ner wordmall

Akavias varumärke och värderingar