Bilda en lokal förening

En Saco-S-förening bildas vid ett möte. Alla anställda på arbetsplatsen som är medlemmar i ett Saco-S-förbund ska kallas till mötet. 

På saco-s.se kan du läsa mer om hur det går till.