)

Information och mallar

Här finns dokumentmallar att använda vid styrelsemöten och årsmöten, exempelvis kallelse, dagordning, protokoll, verksamhetsberättelse och årsplanering.

Du hittar också en beskrivning av de olika uppdrag och roller som kan finnas inom en förening. En bra arbetsfördelning gör att arbetsbelastningen blir jämnare för styrelsens ledamöter. För att underlätta ert arbete kan det därför vara bra att redan tidigt på verksamhetsåret göra en fördelning av arbetet. 

Kom ihåg att uppdatera vilka som är förtroendevalda efter varje årsmöte.

Anmäl dig som förtroendevald, uppdateras efter varje årsmöteRollfördelning och ansvarsområden i styrelsenMallar för årsmöten och styrelsemötenÖverlämna till ny styrelseRekrytera nya förtroendevaldaRekrytera medlemmarRätt till ledighetResepolicyAtt använda arbetsgivarens e-post i lokalfacklig verksamhetGDPR för dig som förtroendevald

Ny som förtroendevald

I handboken "Din roll och ditt uppdrag" hittar du nyttig information. Skriften beskriver bland annat Saco-S politik inom olika områden. Som facklig förtroendevald är du en företrädare för Saco-S och Saco-S värderingar och ställningstaganden.

Din roll och ditt uppdrag (PDF)

Akavias checklista för dig som förtroendevald (PDF)

Checklist for new union representatives (PDF)

Saco-S.se

För att underlätta ditt arbete som förtroendevald så har Saco-S tagit fram en hel del material  som du kan använda vid rekrytering, medlemsmöten och som stöd i ditt uppdrag.

Webbshop

I webbshopen finns bland annat broschyrer som presenterar lönepolitiken, beskriver lönesättande samtal och enskilda överenskommelser och mycket annat.

Saco-S webbshop

Mallar

Ladda ner mallar från saco-s.se