De osynliga gränserna – om synen på ålder på arbetsmarknaden

I takt med att åren går minskar mångas popularitet på arbetsmarknaden. Det trots att medarbetare över 45 år och uppåt borde värderas högt med tanke på kunskap och erfarenhet. Hur kan vi förändra synen på ålder så att äldre arbetstagare värdesätts högre?

Medverkande:
Caroline Cederquist, Akavia
Fredrik Reinfeldt, Föreläsare, författare och rådgivare
John Mellkvist, PR-konsult, futurist och författare

Publicerad: 12 maj, 2021