Flexibla arbetslivet: lycka eller stress?

Var mår vi som bäst? Vid arbetsplatsen, i hemmet eller på kontoret? Och hur kan vi hitta motivation och välmående i det nya flexibla arbetslivet? I Studio Akavia Möter samtalar Micael Dahlen, ekonomiprofessor och författare, med Aram Seddigh, ekonom, psykolog och tidigare forskare vid stressforskningsinstitutet.

Medverkande:
Caroline Cederquist, pressansvarig Akavia
Micael Dahlen, Ekonomiprofessor Handelshögskolan, författare och föreläsare
Aram Seddigh, Arbetsplatsstrateg och doktor i arbets- och organisationspsykologi

Publicerad: 16 december 2021