Hur kan de rättsstatliga principerna värnas i en föränderlig tid?

Det kommer många nya lagförslag rörande hårdare straff för att stävja kriminaliteten och brottsligheten. Men vad blir konsekvenserna av att lappa och laga med nya lagar? Behövs det i stället en översyn av hela brottsbalken? Detta diskuteras i Studio Akavia Möter med bland andra Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i Justitieutskottet (S), Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M) och Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C).

Medverkande:
Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i Justitieutskottet Socialdemokraterna
Johan Forssell, rättspolitisk talesperson Moderaterna
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson Centerpartiet
Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi
Helena Jäderblom, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande
Anna Nitzelius, sakkunnig Akavia
Caroline Cederquist, pressansvarig Akavia

Publicerad: 12 maj 2022