Rekrytera medlemmar

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. Här har vi samlat tips på vad du kan tänka på i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.

Så får du Akavia att synas

Medlemsrekrytering kan kännas svårt, både rent praktiskt och känslomässigt men fler medlemmar ger inte bara den svenska fackföreningsrörelsen råg i ryggen utan även din lokalförening en starkare position i samverkan och förhandlingar. Därför är det viktigt att arbeta både med att behålla de medlemmar vi har och att rekrytera
nya medlemmar.

Vi har tagit fram handboken Att synas och bli flera - Rekrytering och medlemsvård. Den tar upp den svenska modellen, varför vara med i facket generellt och i Akavia mer specifikt. Den ger dig också tips, råd och argument vid rekrytering av kollegor.

Handbok om rekrytering (PDF)Mallar för kontakt med medlemmarFilm om rekrytering från Saco