Trycksaker

Här hittar du broschyrer, blanketter, rapporter och andra dokument.

A-kassa och inkomstförsäkring
Trycksaker

Informationsblad om inkomstförsäkringen

Akademikernas a-kassa – för dig som studerar på högskola

Avtal
Mallar

Anställningsavtal Arbetstagare

EXEMPEL PÅ anställningsavtal FÖR Anställd omfattad av LAS I privat sektor

I anslutning till avtalstexten finns kommentarer och rekommendationer. Här får du råd om vad avtalet bör innehålla och vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande.

Meningen är att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och vad som är förhandlingsbart. Du får även råd om vad du bör tänka på innan du skriver på anställningsavtalet.

Anställningsavtal arbetstagare EN.docx Anställningsavtal arbetstagare EN.pdf Avmaskat arbetstagare SV.docx Avmaskat arbetstagare EN.docx Anställningsavtal arbetstagare SV

Anställningsavtal VD

Exempel på anställningsavtal För Vd och personer i företagsledande ställning I privat sektor

I anslutning till avtalstexten får du kommentarer och rekommendationer. Du får även råd om vad avtalet bör innehålla vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande.

Meningen är att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart.

Du får även råd om vad du bör tänka innan du skriver på. Anställningsavtalet innehåller även ett exempel på instruktion för vd-avtal. Exemplet är utformat utifrån det faktum att du inte omfattas av LAS och normalt sett inte heller av kollektivavtal.

Anställningsavtal vd SV.pdf Avmaskat vd SV.dotx

Bli medlem
Blanketter

Medlemsansökan (yrkesverksam)

Membership Application (employee)

Förbundet
Trycksaker

Stadgar

Guider
Trycksaker

Magalogen Student 2021

Magalogen Student 2020

Notariebroschyr

Löneprocessen i kommunal sektor

Politik
Rapporter

Framtidens kommunikatör

Upplevd diskriminering bland akademiker – omedveten och osynlig

Rörelse på arbetstid – så ser Akavias medlemmar på långvarigt stillasittande och fysisk aktivitet

Chefers övertidsarbete – en fråga om tidsbrist och stort ansvarstagande

Möjlighet till distansarbete avgörande vid jobbsökande

Det våras för byråkraten

Omställning och kompetensutveckling

Hybridarbetet – chefer och unga medarbetare

Hybridarbete – stress, återhämtning och balans

Jämställdhet inom IT-branschen

Arbetslivsanknytning inom högre utbildning

Konkurrensklausuler – Används de för frekvent? (Rapport)

Kommunikatörer - utbildningskvalitet och gångbarhet på arbetsmarknaden (Rapport)

Flexibla arbetslivet - en kvinnofälla (Rapport)

Det nya arbetslivet (Rapport)

Föräldraledighet och karriär (rapport)

Blåsa i visslan - vad händer sedan (Rapport)

Efter examen 2021 (Rapport)

Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i medborgarnas tjänst (RAPPORT)

Kontoret efter pandemin (rapport)

Så trivs akademikerna inom Polismyndigheten (RAPPORT)

Jämställdhet på affärsjuridiska byråer (RAPPORT)

Inte bara blåljus – Akademiker inom Polismyndigheten (Rapport)

Varför skiljer sig efterlevnaden av FHMs råd mellan sektorer och hur kan kommunerna komma ikapp? (rapport)

Varför har efterlevnaden av FHMs råd inte ökat mer (rapport)

Novus covidenkät hemarbete (rapport)

Digitaliseringens effekter på juristprofessionen (rapport)

Akademiker på grönbete (Rapport)

Rekrytering
Trycksaker

Medlemsbroschyr

Rekryteringsbroschyr (yrkesverksam)

Rekryteringstalong (student)

Recruitment brochure (employee)

Recruitment brochure (student)

Coming soon.

Politik
Remissvar

Större flexibilitet i föräldrapenningen

Allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, studiemedel och studiestartsstöd

Domstolsverkets promemoria Delegation i mark- och miljödomstol

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk

Höjning av straffavgiften

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Fler veckor med omställningsstudiestöd

Rätt och rimligt för statligt anställda

Ny modell för beräkning av räntan på studielån

Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering

Ett utökat skydd mot diskriminering

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare

Ökad trygghet för visselblåsare

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Grundläggande omställning och kompetensstöd

En reformerad arbetsrätt

Omställningsstudiestöd

Kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen

En effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

Politik
Program

Lönepolitiska programmet

Utbildningspolitiska programmet

Arbetsmarknadspolitiska programmet

Förvaltningspolitiska programmet

Rättspolitiskt program