Gå till Innehållet

Till dig som jobbar på Klarna

22/06/13 Akavia följer utvecklingen noga på Klarna och har en dialog med medlemmar och företaget. Vi bedömer att rättsläget just nu inte är klarlagt och fokuserar därför på att ge stöd till dig som är berörd och fått förslag på överenskommelse om avslut.

Har du kollegor som ännu inte är medlemmar uppmana dem att bli medlemmar hos oss för fortsatt dialog

Vi fokuserar på att ge individuell hjälp till dig som är medlem och följer utvecklingen noga och har en dialog med medlemmar och Klarna. Vi bedömer att rättsläget just nu inte är klarlagt, eftersom ingen ännu blivit uppsagd, och fokuserar därför på att ge stöd till dig som är berörd och fått förslag på överenskommelse om avslut.

I det fall att medlemmar blir uppsagda så kommer vi att agera utifrån det läge som då uppstår. För er som fått och tackar nej till överenskommelsen  kommer sedvanlig förhandling gällande omorganisation, omplacering och arbetsbrist att påbörjas med Klarna.

Om du har frågor eller behöver stöd och rådgivning så kontakta din förhandlare eller tala med vår rådgivning. Under dagen kommer även alla ni som är medlemmar i Akavia och blivit erbjudna överenskommelser av Klarna att få mail från oss, så att ni är uppdaterade och har nåtts av samma information.

Har du kollegor som ännu inte är medlemmar uppmana dem att bli medlemmar hos oss för fortsatt dialog.

Kontakta rådgivningen här.